Rorate – České adventní zpěvy 16. století – Varhanní doprovod

Již v roce 2003 vydalo Karmelitánské nakladatelství zpěvník Roráte s podtitulem České adventní zpěvy 16. století, který sestavil Bohuslav Korejs. Jak v jeho předmluvě autor uvádí, hlavním pramenem byl český graduál z let 1592–1604 z literátského kůru chrámu Sv. Ducha v Hradci Králové. Bohuslav Korejs je ale také autorem zajímavého varhanního doprovodu, který byl zájemcům dosud k dispozici jen v rukopisu.

Autorem varhanního doprovodu rorátů je Bohuslav Korejs.

Teprve nyní, právě před adventem a 11 let po vydání zpěvníku, vychází v Karmelitánském nakladatelství kompletní sestava rorátů i s varhanním doprovodem. V úvodu k varhannímu doprovodu je autor poměrně stručný – co se týká historických souvislostí, odkazuje na předmluvu k dříve vydanému zpěvníku a uvádí jen několik praktických poznámek. Především upozorňuje na to, že chorály v rorátních zpěvech obsahově souvisejí s následující písní, které rozvíjejí myšlenku uvedenou v chorálu. Proto by se mělo dbát na uvádění dvojic chorál/píseň, což je právě typickým znakem českých rorátů. Chorál se přitom na varhany nedoprovází.

Jak Bohuslav Korejs dále uvádí, adventních zpěvů lze v současné liturgii využít jako písní propriálních, do kterých lze vkládat libovolné ordinárium. Osobně bych ale doporučil, pokud máte možnost, sáhnout po Mešních zpěvech a vybrat některé ordinárium z kapitoly Zpěvy mešního řádu s texty vybranými ze starých českých graduálů, která jsou v tomto případě mnohem stylovější než běžně používaná ordinária z druhé poloviny 20. století. Bohuslav Korejs v úvodu k varhannímu doprovodu ještě upozorňuje na církevní tóniny rorátních písní, které harmonizoval odpovídajícím způsobem, nikoliv tedy v soustavě dur-mollové. To by ostatně nebylo vhodné ani stylové, jak sám uvádí.

Ukázka úvodní dvojstrany varhanního doprovodu rorátů

Zalistujeme-li varhanním doprovodem, všimneme si střídání jednohlasých chorálů (ty se zpívají bez doprovodu varhan) a písní doplněných klasickým čtyřhlasým doprovodem. Uvedeny jsou zde texty všech slok, takže varhaník má dokonalý přehled a případně se může přidat i ke zpěvu. Chorály i písně jsou vysázeny v běžné současné notaci.

Staročeské roráty patří k našim nejkrásnějším duchovním písním. Vydání publikace nazvané Rorate – České adventní zpěvy 16. století – Varhanní doprovod je proto chvályhodným počinem, díky němuž varhaníci dostávají do ruky velmi kvalitně zpracované doprovody, které ctí krásu a ducha těchto starých písní. Útlý sešitek má formát A5 na šířku, 40 stran a je opatřen poměrně měkkými deskami s jednoduchou grafikou. Publikaci vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2014. Cena v Karmelitánském knihkupectví je 65 Kč a k nákupu lze využít i internetovou prodejnu.

-PM-